فروش دستگاه تونلی نان پزی

دستگاه تونلی پخت نان

فروش دستگاه تونلی نان . نان یکی محصولات مهم در صنعت غذایی می باشد که جزو مواد غذایی اصلی هر کشوری می باشد،نان ها در انواعذ مختلفی تولید می شوند که تمامی آن ها به سه دسته حجیم و نیم حجیم و مسطح تقسیم بندی می شوند، نکه هرکدام از این نان ها با دستگاه مخصوص خود پخته می شوند که در کارخانه جات تولید آن برای تولید ههر نانی از دستگاه تونلی استفاده می شود، دستگاه های تونلی دارای ابعاد مختلفی می باشند که ما در این متن سعی داریم تا آن ها را برای شما بهتر و بیشتر توضیح دهیم .

دستگاه تونلی پخت نان

دستگاه های تونلی پخت نان در دو نوع سیستم بخار دار و بدون سیستم بخار تولید می شوند که در اکثر کارگاه ها از نوع دستگاه های سیستم بخار دار استفاده می کنند، دستگاه های دارای سیستم بخار یکی از مزیت هایی که دارند این است که در تخمیر نهایی نان ها کمک بسیار خوبی می کند و به شما اجازه می دهد تا نان ها را با کیفیت بیشتر و ماندگاری بالا ترتولید کنید، یکی دیگر موضوعاتی که دستگاه های تونلی نان پزی را به نوع های مختلف تقسیم می کند حرارت دستگاه می باشد که دستگاه های تونلی هم مانند دستگاه های دیگر در دو نوع حرارت مستقیم و حرارت غیر متسقیم تولید می شود که در ادامه دلیل آن را توضیح خواهیم داد:

فروش دستگاه تونلی نان:

دستگاه تونلی پخت نان

خرید دستگاه تونلی

فروش دستگاه تونلی نان:

خوب همانطور که در بالا توضیح دادیم دستگاه های تونلی نیز مانند دیگر دستگاه ها در دو نوع حرارت مستقیم و حرارت غیر مستقیم تولید می شوند, که دستگاه های حرارت مستقیم به سنتی مبودن بیشتر نان ها کمک می کند و کیفیت نان های سنتی را بصورت بهتر به شما می دهد، دستاه های تونلی از نظر ابعاد هم در ابعاد مختلفی وجود دارد که برای استفاده در کارگاه ها از دو نوع ۴٫۵ و ۶٫۵ متری استفاده می کنند که تولید نسبتا مناسبی دارند و برای استفاده از در کارخانه جات و دستاه های تولید نان در کارخانه از ۱۵ متر شروع شده و تا ۲۸

دستگاه تونلی پخت نان

متر هم وجود دارد که این مقدار کمک می کند تا تولید بیشتر و بهتری داشته باشند(کارخانه ها) . دستگاه های صنعتی تونلی دارای فرش های مختلف برای پخت نان های مختلف می باشد که این موضوع باعث می شود تا در بعضی از نوع ها نتوان چندین نوع نان را پخت کرد و به همین دلیل نوار های دستگاه متفاوت می باشد، برای مثال دستگاه های پخت نان لواش قابلیت پخت نان بربری را ندارند و نمی توان آن ها را پخت کرد.

دستگاه تونلی پخت نان

دستاه تونلی اتوماتیک و نیم اتوماتیک

فروش دستگاه تونلی نان:

دستگاه های تونلی که برای تولید نان ساخته می شوند در دو نوع نیم اتوماتیک و تمام اتوماتیک هستند، که البته باید توجه داشته باشید که برای پخت نان های مسطح مانند لواش  تافتون نمی توان از دستگاه های نیم اتوماتیک استفاده کرد و به همین دلیل باید از نوع تمام اتوماتیک استفاده کنید که دستگاه های تمام اتوماتیک قابلیت پخت تنها یک نوع نان را دارند، دستگاه های تونلی تمام اتوماتیک دارای مزیت های بسیار زیادی مانند هزینه کمتر برای کارگر و نداشتن دست در تولید و بهداشتی بودن نان ها می باشد که این موضع باعث می شود

دستگاه تونلی پخت نان

که این دستگاه دارای معایبی نیز باشد و آن هم این است که با دستگاه های تمام اتوماتیک می توان تنها یک نوع  نان را پخت ککرد برای مثال نمی توان با دستگاه تونلی لواش پز نان تافتون را پخت کرد، که این موضوع در دستگاه های نیمه اتوماتیک وجود ندارد و شما می توانید چندین نوع نان را با آن پخت کنید برای مثال شما می توانید با ان هم نان فانتزی و هم نان تست را در یک دستگاه پخت کنید.

دستگاه تونلی پخت نان

تبلیغات شرکت ایران فر
تماس با مشاوران