نمایندگی فروش فر پخت نان دوار ۲٫۵ متری

نان جز خوراکی های اصلی مردم است که به روش های سنتی و صنعت تهیه می شود. برای تولید نان امروزه تجهیزات مدرنی چون فر پخت نان دوار ۲٫۵ متری بکار گرفته می شود. این د

تماس با مشاوران