فرهای صنعتی گردان قنادی تهرانRO.BB

فرهای صنعتی گردان قنادی تهرانRO.BBقابلیت پخت انواع شیرینی وکیک وبیسکویت وکلوچه را دارد .این دستگاه قابلیت کنترل حرارت از ۰تا۴۰۰در جه سانتی گراد رادارد.ظرفیت پخت این دستگاه تا۱۶ سینی ۶۰در۹۰را دارد. انواع دستگاه های گردان تهران RO1600A R1600 RO.BBA RO.1600B RO1200 ابعادفرهای RO.BB طول۲۶۲ عرض۱۸۰ ارتفاع۲۵۶و۲۹۰ ضرفیت پخت  در هر ساعت ۱۰۰kg وزن دستگاه ۲۱۳۰…

تماس با مشاوران